Beokult,  29.6.2016.

Bunt, 22.6.2016.

Mera za muziku, 5.12.2016.

Uživo iz Studia 6, 25.5.2016.